Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


TEHNIČKE SMERNICE ZA PRIMENU NEPREFERENCIJALNIH PRAVILA O POREKLU ROBE: • Indikativna lista sadrži specifična pravila za sve proizvode Carinske tarife (Glave 1-97 CT) svrstane primenom HS nomenklature na nivou tarifnog broja ili podbroja •
PLAĆANJE U DEVIZAMA PO OSNOVU KUPOPRODAJE NEPOKRETNOSTI IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA I IZNOŠENJE EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA RADI ISELJENJA

Izvor: Paragraf Lex