Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU UMETNIČKE LIVNICE "PLASTIKA" U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA/ZONA RASPODELE ZA TERESTRIČKE DIGITALNE TV RADIO-DIFUZNE STANICE U UHF OPSEGU ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2013)
 • UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007, 6/2009 i 73/2013 - dr. uredba)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA (2013 - 2014. GODINE) ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2013)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE KONTROLE STRELJAČKOG I LAKOG ORUŽJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2010 - 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2013)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2013)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2012, 23/2012 i 37/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU ULICA ZA PEŠAČKI SAOBRAĆAJ NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA - PEŠAČKE ZONE ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2010 i 36/2013)
 • REŠENJE O OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011 i 36/2013)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 21/2013 i 42/2013 - Aneks I)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKOG CENTRA "NOVI SAD" KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI ULICA DONJE SAJLOVO I JOVE VUČERIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA SAOBRAĆAJNICI U ZALEĐU HOTELA "ALEKSANDAR" NA BULEVARU CARA LAZARA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICAMA IZBEGLICA, NABAVKOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2013)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ODBORNIKA I ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2010, 1/2011 i 5/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ BANJE KOVILJAČE" BANJA KOVILJAČA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA "LOZNICA" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM "GRAD" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE KVADRATNOG METRA OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013)
Izvor: Paragraf Lex