Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRIBAVLJANJE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI STAVLJANJEM U PROMET TRASIRANE MENICE - Krivični zakonik: član 228
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: VREME PREDUZIMANJA RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE OPASNIM ORUĐEM PRI TUČI I SVAĐI - Krivični zakonik: član 124
  • Privredni apelacioni sud: DUŽNOST SLUŽBENIKA BANKE DA U OBAVLJANJU POSLA POSTUPAJU SA POVEĆANOM PAŽNJOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 170 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: PRAVILNOST ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA U SLUČAJU SMANJENJA TUŽBENOG ZAHTEVA - Zakon o parničnom postupku: član 149 stav 1 i član 194 stav 3
  • Privredni apelacioni sud: SOLIDARNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU VOZAČA KOJI JE SKRIVIO SAOBRAĆAJNU NEZGODU I VLASNIKA VOZILA KAO IMAOCA OPASNE STVARI - Zakon o obligacionim odnosima: član 173
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ZBOG NEDELOTVORNOG POSTUPANJA SUDA U IZVRŠNOM POSTUPKU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti