Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni važećeg Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 18/2010), a koji se odnose na:

- adekvatno regulisanje statusa zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu geodetske struke;

- preciziranje odredaba o izvođenju geodetskih radova, radu geodetskih organizacija i geodetskim licencama i otklanjanje kolizije pojedinih zakonskih odredaba;

- izmenu pojedinih odredaba koje uređuju postupak održavanja katastra nepokretnosti i masovnu procenu vrednosti nepokretnosti;

- propisivanje inspekcijskog nadzora nad izdavanjem kartografskih publikacija;

- usklađivanje sa drugim zakonom.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2445-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 20.6.2013.