Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEĐUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA SRBIJE - T1 2013. GODINE


Međunarodna investiciona pozicija (MIP) Srbije, kao neto dužnika prema inostranstvu, krajem marta 2013, iznosila je 29.780,5 mln evra. Pozitivna pozicija Narodne banke Srbije, kao neto kreditora prema inostranstvu iznosila je 10.540,0 mln evra. Negativna pozicija javnog sektora, banaka i ostalih sektora, kao neto dužnika prema inostranstvu, iznosila je 13.483,6 mln evra, 8.674,1 mln evra i 18.162,7 mln evra, respektivno.

Strana finansijska aktiva Srbije iznosila je 18.049,5 mln evra, gde su najveće učešće imale devizne rezerve NBS (65,6%), gotov novac i depoziti koji se sastoje od disponibilnih deviznih rezervi domaćih banaka u inostranstvu i efektivnog stranog novca u posedu rezidenata (21,7%) i direktne investicije rezidenata u inostranstvu (10,0%). U strukturi strane finansijske aktive dominiralo je učešće NBS (65,6%), ostalih sektora (27,7%) i banaka (6,6%).

Stranu finansijsku aktivu NBS čine devizne rezerve NBS koje su iznosile 11.844,4 mln evra. Tokom prvog tromesečja 2013, devizne rezerve NBS su, po osnovu realizovanih transakcija povećane za 859,3 mln evra.

Strana finansijska aktiva ostalih sektora iznosila je 4.993,1 mln, gde je najveće učešće imao efektivni strani novac u posedu rezidenata (57,7%) i direktne investicije rezidenata u inostranstvu (34,8%) a po osnovu realizovanih transakcija, povećana je za 219,7 mln evra u toku prvog tromesečja 2013.

Strana finansijska aktiva banaka iznosila je 1.185,5 mln evra, gde su najveće učešće imale disponibilne devizne rezerve domaćih banaka u inostranstvu (87,7%) a po osnovu realizovanih transakcija, smanjena je za 265,5 mln evra u toku prvog tromesečja 2013.

Strana finansijska pasiva Srbije iznosila je 47.830,0 mln evra, gde su najveće učešće imale strane direktne investicije (41,3%), finansijski krediti (40,4%) i portfolio investicije (14,2%). U strukturi strane finansijske pasive dominiralo je učešće ostalih sektora (48,4%), dok je učešće javnog sekotra, banaka i NBS iznosilo 28,2%, 20,6% i 2,7%, respektivno.

Strana finansijska pasiva ostalih sektora iznosila je 23.155,9 mln evra, gde najveće učešće imaju strane direktne investicije (65,8%) i zaduživanje u inostranstvu po osnovu finansijskih kredita (29,3%). Tokom prvog tromesečja 2013, strana finansijska pasiva ostalih sektora, po osnovu realizovanih transakcija, povećana je za 333,3 mln evra.

Strana finansijska pasiva javnog sektora iznosila je 13.510,1 mln evra, gde najveće učešće ima zaduživanje u inostranstvu po finansijskim kreditima od inostranih poverioca (57,2%) i zaduživanje po izdatim dužničkim hartijama od vrednosti u zemlji i inostranstvu, a koje su u posedu nerezidenata (39,4%). Tokom prvog tromesečja 2013, po osnovu realizovanih transakcija, strana finansijska pasiva javnog sektora povećana je za 1.574,4 mln evra, što se najvećim delom odnosi na novoizdate evrobondove.

Strana finansijska pasiva banaka iznosila je 9.859,6 mln evra, gde najveće učešće imaju strane direktne investicije (45,7%) zaduživanje u inostranstvu po finansijskim kreditima od inostranih poverioca (35,8%), obaveze po depozitima nerezidenata u domaćim bankama (10,2%) i portfolio ulaganja nerezidenata u domaće banke (8,3%). Tokom prvog tromesečja 2013, po osnovu realizovanih transakcija, strana finansijska pasiva banaka smanjena je za 306,7 mln evra.

Strana finansijska pasiva NBS iznosila je 1.304,4 mln evra a sastoji se od inostranih kredita po kojima je NBS dužnik. Tokom prvog tromesečja 2013, po osnovu realizovanih transakcija, strana finansijska pasiva NBS smanjena je za 147,0 mln evra.

Međunarodna investiciona pozicija Srbije - T1 2013. godine (ONLINE)

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 20.6.2013.