Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 21. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 20. JUNA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 21. sednici I Velikog veća odlučio o 40 predmeta, a u predmetima IUz-101/2013 i Už-3766/2013 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio zahtev, odnosno inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 2. stav 4, člana 4. stav 2. i člana 4a stav 4. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/01, 62/06, 116/08, 92/11 i 99/11). (predmet IUz-160/2012)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredbe člana 65. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/11). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji donetih odnosno preduzetih na osnovu osporene odredbe člana 65. navedenog Zakona. (predmet IUz-582/2012)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Tarifnog broja 6. stav 1. tačka 1. Taksene tarife, koja je sastavni deo Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list grada Užica", br. 6/09, 20/09, 26/10 i 19/11). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje preduzete na osnovu Tarifnog broja 6. stav 1. tačka 1. Taksene tarife navedene Odluke. (predmet IUo-728/2012)

III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-97/2013, da je za vođenje prekršajnog postupka nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova - Policijska uprava u Valjevu.

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1681/2010, Už-2336/2010, Už-2872/2010, Už-3403/2010, Už-3634/2010, Už-3818/2010, Už-4211/2010, Už-4214/2010, Už-4447/2010, Už-4467/2010, Už-4744/2010, Už-4785/2010, Už-4815/2010, Už-4867/2010, Už-5145/2010, Už-5161/2010, Už-5194/2010, Už-5454/2010, Už-3974/2011, Už-5551/2011, Už-6631/2011, Už-2140/2012, Už-3263/2012, Už-4045/2012, Už-8190/2012, Už-8956/2012, Už-8961/2012 i Už-1745/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2809/2010, Už-3257/2010, Už-3335/2010, Už-4206/2010, Už-4208/2010, Už-810/2012, Už-812/2012 i Už-850/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 20.6.2013.