Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Jul 2013. godine •
• Pitanje i odgovor - OBAVEZA KONTINUIRANOG IZVEŠTAVANJA O DOPUNSKIM UPLATAMA OSNIVAČA - NEREZIDENATA KOJE NE POVEĆAVAJU OSNOVNI KAPITAL
• Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE OBRASCA FL-1 I CARINSKE DEKLARACIJE PO OSNOVU UVOZA ROBE PUTEM FINANSIJSKOG LIZINGA

Izvor: Paragraf Lex