Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• PRIMENA PROPISA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Jun 2012.
• NEMOGUĆNOST DA NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI KOJI SU ZAKLJUČILA DVA PRAVNA LICA JEDAN ZAPOSLENI BUDE OVLAŠĆENO LICE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA
• NEPOSTOJANJE OBAVEZE STICANJA LICENCE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA ZA ZAPOSLENOG RAČUNOVOĐU U PRAVNOM LICU KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE SAMO TOM PRAVNOM LICU ILI DRUGIM POVEZANIM LICIMA
• OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA - DIREKTORA ZA KOJE JE PORESKA UPRAVA UTVRDILA DA SU NELEGALNO STEČENI
• PRVI DATUM POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OVLAŠĆENO LICE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA ZA RAČUNOVOĐE I PLANIRANI SLEDEĆI ROK
• RAZLOZI ZA PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA POSLE PET GODINA

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti