Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

POD LUPOM EVROPSKE UNIJE HILJADE STRANICA PROPISA


KAD je u pitanju pravosuđe, za početak pregovora sa EU spremni smo kao zapeta puška! Ovo je za „Novosti“ poručio pomoćnik ministra pravde i državne uprave Čedomir Backović.

Bez obzira na to da li datum dobijamo u junu ili decembru, pregovore otvaramo istim poglavljima - 23 i 24, koja se bave pravosuđem, ljudskim pravima, pravdom, slobodama i bezbednošću. Iskustvo ostalih zemalja pokazuje da ta poglavlja obično pregovore i - zatvaraju. Po Backovićevim rečima, Srbija je spremna za jun. Veliki broj propisa već je usklađen sa evropskim, set pravosudnih zakona je trenutno u proceduri usvajanja, uskoro će se pred poslanicima naći i nova Strategija reforme pravosuđa, a pred Vladom Akcioni plan za njeno sprovođenje.

- Strategija je na neki način isplanirala našu mapu puta kad je u pitanju reforma ovog segmenta, i vodili smo računa da se ona poklapa i sa zahtevima pravnih tekovina EU - kaže pomoćnik ministra.

Pregovori počinju tako što stručnjaci EU prvo vrše dubinski pregled stanja u zakonodavnoj oblasti (takozvani skrining). Potom se proverava kakav je plan za unapređenje situacije putem kontrolnih tačaka provere (benčmarks), a zatim je na proveri i naša mapa puta. Svi domaći propisi moraju da budu usklađeni sa evropskim izvorima prava, a tu ne spadaju samo zakoni, već i ugovori, protokoli, uredbe, odluke, mišljenja, preporuke Evropskog suda u Strazburu... Ukratko, na desetine hiljada stranica domaćih propisa treba uskladiti sa preko 120.000 evropskih!

Od prošle godine, naša zemlja je dobila 12 novih zakona iz oblasti pravosuđa. U proceduri usvajanja su još četiri (o sudijama, tužiocima, uređenju i mreži sudova), a u toku je izrada zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. On je jedan od hitnijih na evropskom putu, i bez njega će biti teška primena Zakonika o krivičnom postupku, koji stupa na snagu na jesen. Gotovi su i Nacrt zakona o probaciji (alternativnim kaznama) i izvršenju krivičnih sankcija, kao i važne strategije borbe protiv korupcije i za reformu državne uprave.

Ali ono što nije okončano, a moraće da bude ove godine jeste donošenje zakona o zaštitniku građana, kojim bi se obezbedile posebne mere zaštite za podnosioce pritužbi na rad državnih organa i oštrije kazne za one koji ne izvršavaju preporuke ombudsmana. Tu su i Zakon o zaštiti uzbunjivača, čija je izrada u toku, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali i o otvaranju tajnih dosijea bezbednosnih službi!

U sredu će biti održana i druga velika javna rasprava o dopunjenoj radnoj verziji Nacionalne strategije reforme pravosuđe, na kojoj će stručna javnost raspravljati o pristiglim komentarima i preporukama. U dopunjenu verziju unete su gotovo sve preporuke relevantnih međunarodnih institucija i eksperata, radi što boljeg usklađivanja srpskog pravosuđa sa evropskim tokovima.

Tokom pregovora, evropski eksperti vršiće i monitoring domaćih zatvora, koji su nam rak-rana zbog prenaseljenosti, ali i izvršenje presuda, posebno jer je veliki broj predstavki u Strazburu upravo zbog neizvršavanja pravosnažnih odluka. Oni će dobro „pročešljati“ efikasnost, nezavisnost i pravičnost srpskog sudstva.

Ove probleme trebalo bi da otkloni set pravosudnih zakona, ali i daleko veća primena medijacije, sporazuma o priznanju krivice i alternativnih sankcija.

- Sve što treba da promenimo zbog EU, svakako bismo morali da menjamo zbog sebe samih. Opšta je saglasnost da nam je reforma potrebna. Promene zahtevaju mnogo truda i rada, ali imamo dosta razloga za optimizam - zaključuje Backović.

Izvor: Novosti.rs, V. C. SPASOJEVIĆ