Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - Carinski instruktor: AKTUELNOSTI U DEVIZNOM POSLOVANJU
• Stručni komentar - Carinski instruktor: OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 20.5. do 26.5.2013. godine •
• Stručni komentar - Carinski instruktor: ZAKON O FAKTORINGU: • Donošenje Zakona se očekuje do kraja juna 2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex