Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST U SPOROVIMA RADI ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE - Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava: član 5 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: NASTUPANJE DOCNJE DUŽNIKA NA OSNOVU POZIVA POVERIOCA NA ISPUNJENJE NOVČANE OBAVEZE - Zakon o obligacionim odnosima: član 324 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: ODNOS MEĐU SUPROTSTAVLJENIM ZNACIMA U PRAVNOM PROMETU KAO KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE POVREDE PRAVA U SMISLU ZAKONA O ŽIGOVIMA - Zakon o žigovima: čl. 44, 80 i 81
 • Privredni apelacioni sud: ODSUSTVO DOKAZA O ČINJENICI DA JE KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA OBAVEŠTENA O PRESTANKU KORIŠĆENJA PREDMETA ZAŠTITE - Zakon o parničnom postupku: član 372
 • Privredni apelacioni sud: PRETPOSTAVKA ZA ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE KOJI SE ODNOSI NA NOVOISTAKNUTI TUŽBENI ZAHTEV - Zakon o parničnom postupku: čl. 199 do 201
 • Privredni apelacioni sud: USLOVLJENOST ODLUKE O NAKNADI ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORA O USTUPANJU AUTORSKIH IMOVINSKIH PRAVA PUNOVAŽNOŠĆU UGOVORA - Zakon o parničnom postupku: član 12
 • Privredni apelacioni sud: USTUPANJE I PREUZIMANJE PREDMETA KOJI NISU OKONČANI DO POČETKA PRIMENE VAŽEĆEG ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA - Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava: član 13 stav 2
 • Ustavni sud: OCENA USTAVNOSTI ZAKONA I USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI DRUGIH PROPISA I OPŠTIH AKATA DOK TEČE ROK ZA NJIHOVO USKLAĐIVANJE S NOVIM USTAVOM - Zakon o Ustavnom sudu: član 36 stav 1 tačka 4) i član 46 tačka 7)
 • Ustavni sud: OCENA ZAKONITOSTI OPŠTEG AKTA KOJI JE PRESTAO DA VAŽI SA ZAKONOM KOJI JE PRESTAO DA VAŽI - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: čl. 19 i 25 i član 46 tačka 3)
 • Ustavni sud: POSTUPANJE USTAVNOG SUDA PO NEPOTPUNIM PREDLOZIMA I INICIJATIVAMA - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: član 19 stav 1 tačka 3) i član 21
 • Ustavni sud: POSTUPANJE USTAVNOG SUDA U PREDMETIMA U KOJIMA SE TRAŽI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI AKATA O KOJIMA JE SUD VEĆ DONEO ZAKLJUČKE I U KOJIMA SE TRAŽI PREISPITIVANJE ZAKLJUČAKA - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: član 19 stav 1
 • Ustavni sud: POSTUPANJE USTAVNOG SUDA U PREDMETIMA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA I OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI DRUGIH PROPISA I OPŠTIH AKATA, DOK TEČE ROK ZA NJIHOVO USKLAĐIVANJE S NOVIM USTAVOM - Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije: čl. 12, 15 i 16
 • Ustavni sud: PRIMENA ČLANA 25. TAČKA 2. ZAKONA O POSTUPKU PRED USTAVNIM SUDOM I PRAVNOM DEJSTVU NJEGOVIH ODLUKA KAD U TOKU POSTUPKA PRESTANE DA VAŽI OSPORENI AKT - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: član 25 tačka 2)
 • Ustavni sud: SADRŽINA ODLUKA KOJIMA SE POSTUPAK OBUSTAVLJA - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: član 25 i član 47 tačka 4)
 • Ustavni sud: UTVRĐIVANJE NADLEŽNOSTI USTAVNOG SUDA ZA ODLUČIVANJE U IZBORNIM SPOROVIMA U PRIMENI ZAKONA O PROGLAŠENJU ZA KONAČNE PRIVREMENIH REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA OPŠTINA I GRADOVA NAVEDENIH U IZVEŠTAJU MISIJE OEBS - Ustav Republike Srbije: član 74 stav 3
Izvor: Paragraf Lex