Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 10. SEDNICE I VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 20. MARTA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 10. sednici I Velikog veća odlučio o 30 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 28. stav 9, člana 30. stav 6. i člana 31. stav 7. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 53/10 i 66/11-Odluka US). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 28. st. 3. i 5, člana 31. stav 2. i člana 82. stav 2. navedenog Zakona. (predmet IUz-245/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1511/2010, Už-1780/2010, Už-2087/2010, Už-2427/2010, Už-2695/2010, Už-2777/2010, Už-2864/2010, Už-3004/2010, Už-3191/2010, Už-3426/2010, Už-3658/2010, Už-4035/2010, Už-4202/2010, Už-4445/2010, Už-4486/2010, Už-5097/2010, Už-231/2011, Už-676/2011, Už-1453/2011, Už-1582/2011 i Už-8008/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-38/2010, Už-1851/2010, Už-2426/2010, Už-3402/2010, Už-4922/2011, Už-5537/2011 i Už-6470/2012

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-9000/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 20.3.2013.