Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O KODEKSU PONAŠANJA U POKRAJINSKIM ORGANIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 9/2013)
 • POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2012, 35/2012 i 9/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 12/2009, 7/2010, 6/2011, 8/2012, 10/2012 i 1/2013)
 • ODLUKA O OBAVEZNOJ IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH OBJEKATA I OBJEKATA JAVNE NAMENE, STAMBENIH VIŠEPORODNIČNIH I STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA BRUTO RAZVIJENE POVRŠINE PREKO 150 M2 NA PODRUČJU GENERALNOG PLANA KRUŠEVCA 2021. GOD. ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 2/2010 - prečišćen tekst, 1/2011, 7/2012, 8/2012 i 1/2013)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2013 - prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK O DAVANJU POKLON BURMI SUPRUŽNICIMA PRILIKOM SKLAPANJA PRVOG BRAKA ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2012 i 1/2013)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA SUFINANSIRANJE I FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2010, 10/2012 - dr. pravilnik i 1/2013)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POPULACIONU POLITIKU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2012 i 1/2013)
 • PROGRAM BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE GRADA KRUŠEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2013)
 • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012, 10/2012 i 1/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU, ORGANIZACIJI I RADU MESNIH ZAJEDNICA U GRADU SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2013 - prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTOVA I KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA SPORTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA I ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2013)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE KOJU SU NAČINILI PSI LUTALICE ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE IVANJICA", BR. 1/2013 OD 25.2.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex