Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: IZVOĐENJE PREDLOŽENIH DOKAZA RADI PRAVILNOG UTVRĐIVANJA SPORNIH ODLUČNIH ČINJENICA - Zakon o parničnom postupku: član 8
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 76 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 261
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 77 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 74 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 78 - Zakon o sudskim taksama: član 2 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 79 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 96, 97, 100, 101 i 195
 • Privredni apelacioni sud: NARUČILAC POSLA KAO OBVEZNIK PLAĆANJA NAKNADE ZA IZVRŠENU OBAVEZU POSLENIKA PREUZETU NA OSNOVU UGOVORA O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: član 600
 • Privredni apelacioni sud: ODREĐENOST PRAVNOG POSLA U POGLEDU NEUOBIČAJENOG NAMIRENJA ILI OBEZBEĐENJA STEČAJNIH POVERILACA - Zakon o stečaju: član 121
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNA ZAŠTITA AUTORSKIH DELA NA OSNOVU POTPISANE I RATIFIKOVANE KONVENCIJE KOJA SE NEPOSREDNO PRIMENJUJE - Zakon o ratifikaciji Bernske konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela: član 5 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 1 - Zakon o stečaju: čl. 69, 70, 71 i 73
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 2 - Zakon o stečaju: član 11 stav 2 tačka 4) i član 173 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 3 - Zakon o stečaju: član 105 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 4 - Zakon o stečaju: čl. 82 i 83
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 5 - Zakon o stečaju: član 88 i član 89 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 6 - Zakon o stečaju: član 82 i član 83 stav 1 tačka 1)
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 7 - Zakon o stečaju: čl. 45, 83, 111 i 113
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 8 - Zakon o stečaju: čl. 93 i 95
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 9 - Zakon o stečaju: član 158
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE KAO PRETHODNO PITANJE U OBLIGACIONOM SPORU IZMEĐU ISTIH STRANAKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 353
 • Privredni apelacioni sud: ZAKONITOST SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA PRODATIM U POSTUPKU STEČAJA KOJE JE STEČAJNI DUŽNIK STEKAO OD NEVLASNIKA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 31
Izvor: Paragraf Lex