Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI


Direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) moći će da daje nalog za tajni elektronski nadzor komunikacija samo uz odobrenje suda, utvrđeno je izmenama Zakona o VBA i Vojnoobaveštajnoj agenciji (VOA) koje je 20. februara usvojila Skupština Srbije. Do sada je direktor VBA, bez odluke suda, izdavao nalog za primenu te posebne mere nadzora, ali Ustavni sud Srbije je to zabranio 1. juna 2012. godine. Na to pitanje u kontekstu kršenja prava građana su više puta ukazivali zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja, a na to se odnosila i jedna od primedbi Evropske komisije u godišnjem izveštaju za Srbiju.

Izmenama tog zakona utvrđeno je da viši sud na području apelacionog suda na kome se preduzma mera odobrava tajni elektronski nadzor telekomunikacija, čime se može videti "listing" - spisak ko je koga zvao i kada, kao i koliko je trajao telefonskih poziva, ali ne i sadržaj komunikacije.

Precizirano je da se posebni postupci i mere preduzimaju na osnovu pisanog i obraloženog naloga direktora VBA ili lica u VBA koga ovlasti direktor te agencije, a o izdatim nalozima se vodi evidencija. To je amandmanom tražila Demokratska stranka Srbije.

Utvrđeno je da sudija višeg suda u sedištu apelacionog suda donosi odluku za primenu posebne mere bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam sati.

U godišnjem izveštaju o napretku Srbije, objavljenom u oktobru 2012, Evropska komisija je konstatovala da je potrebno razjasniti pravni okvir za praćenje komunikacija kome pristupaju bezbednosne i obaveštajne službe. Kao jednu od mera u Akcionim planu za ispunjavanje preporuka Evropske komisije Vlada Srbije je navela izmene Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Ustavni sud Srbije utvrdio je 19. aprila 2012. da su neustavne odredbe Zakona o VBA i VOA kojima je vojnim službama bezbednosti omogućeno da i bez odluke suda pribavljaju podatke o korisnicima i obavljenoj komunikaciji građana.

Pored bezbednosne zaštite informaciono-telekomunikacionih sistema, VBA će nastavi da pruža i kriptozaštitu. Prvobitno je bilo predloženo da se kriptozaštita briše iz zakona, a amandman je predložila Olgica Batić iz Demohrišćanske stranke Srbije.

Usvojenim amandmanom ombudsmana Saše Jankovića utvrđeno je da se prava vojnih službi da civilnim službama bezbednosti i policiji dostavljaju podatke do kojih su došle, a koji su izvan njihove nadležnosti, ograniče na pitanja nacionalne bezbednosti i najtežih krivičnih dela.

Saša Janković je 19. januara na sednici Odbora za kontrolu službi bezbednosti naveo da se tim amandmanom uvažava princip srazmernosti u primeni ovlašćenja tajnih službi, odnosno svrha rada tih službi, a istovremeno i štite prava građana.

Pre glasanja u skupštini Vlada Srbije je prihvatila osam amandmana koje su podneli poslanici, ombudsman Saša Janković i Odbor za kontrolu službi bezbednosti, od ukupno 23 podneta amandmana, a resorni odbor je 19. januara odlučio da predloži parlamentu usvajanje tih osam amandmana.

Izvor: Beta, Euractiv, 20.2.2013.