Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Upravni sud: KARAKTER REŠENJA O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRIKUPLJANJEM PONUDA JAVNIM OGLASOM - Zakon o upravnim sporovima: član 70
  • Upravni sud: PRESTANAK RADNOG ODNOSA NERASPOREĐENOM DRŽAVNOM SLUŽBENIKU - Zakon o državnim službenicima: član 138 stav 3
  • Upravni sud: ZASTARELOST VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA PREMA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU - Zakon o državnim službenicima: član 118 stav 2
  • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST UPRAVNOG SUDA ZA PONIŠTAJ ODLUKE STAMBENE KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o upravnim sporovima: čl. 4, 8 i 14
  • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST ZA PONIŠTAJ ZAKLJUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PRESTANKU PRAVA NA NAKNADU PLATA SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA - Zakon o upravnim sporovima: čl. 4, 8 i 14
  • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA ODGOVARAJUĆEG PROPISA NA ODLUČIVANJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA - Zakon o Vojsci Srbije: član 8 i čl. 120 do 125
  • Vrhovni kasacioni sud: UREDNO DOSTAVLJANJE U SLUČAJU PROMENE ADRESE STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 77 i član 86 stav 2
Izvor: Paragraf Lex