Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA 84. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA


1. Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u obrazovanju (izveštaj OECD) http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2013/01/INTES-Serbia-in-Serbian-electronic-ver.pdf (ONLINE)

2. Standardi postignuća za tehničko i informatičko obrazovanje na kraju obaveznog obrazovanja

3. Udžbenici

Pod 1. Izveštaj OECD-a pod nazivom "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u obrazovanju - Srbija", predstavio je Mihajlo Milovanović, koordinator stručnog tima koji je izradio dokument. On je istakao da je Republika Srbija prva od država van OECD koja je zatražila procenu svog obrazovnog sistema u pogledu integriteta. U publikaciji su izloženi rezultati procene i date preporuke za budućnost. Izveštaj je prvi korak u pravcu opsežnijeg rada na ovom pitanju sa ciljem da se sačini pouzdana mapa izvora korupcije u obrazovanju, identifikuju delotvorni načini za suprotstavljanje korupciji i kvantifikuje rizik i učestalost te pojave. Cilj je takođe i da se podigne nivo svesti o razornim posledicama korupcije i o hitnoj potrebi njenog sprečavanja. Analiza se izvodi kroz tri opšte kategorije - pristup obrazovanju, kvalitet obrazovanja i dobro upravljanje kadrovima i sredstvima, kao i otkrivanje i sudsko gonjenje korupcije kao četvrti aspekt analize. Ističe se da je urađena analiza važna za Srbiju jer je korupcija u sektoru obrazovanja veoma raširena: na skali od 1 (najniže) do 5 (najviše) Srbija ima rezultat od 3,6 na globalnom barometru korupcije Transparency International.

Ivana Cenerić, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavila je šta je ministarstvo učinilo i šta namerava da čini ubuduće u cilju rešavanja ovog problema. Obavestila je da je u toku priprema za multisektorski projekat IPA2013, čiji će cilj biti borba protiv korupcije.

U diskusiji koja je usledila postavljeno je pitanje značenja reči integritet u ovom dokumentu. Mihajlo Milovanović je objasnio da je integritet sistema ono što učesnici očekuju od dobrog sistema, sistem bez korupcije i sa dobrim rezultatima (najviše moguće zadovoljstvo svih učesnika u sistemu).

Većina učesnika u diskusiji se pohvalno izrazila o Izveštaju i istakla obavezu NPS da deluje u skladu sa preporukama. Konstatovano je da je Izveštaj kompatibilan sa SROS i da ga u realizaciji Strategije treba uzeti u obzir. Bilo je i kritičkih osvrta i zamerki da zbog nedostatka elementarnih podataka i informacija i primene različitih metodologija zaključci izveštaja nisu pouzdani.

Pod 2. Predstavnica Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obrazložila je novi predlog Standarda postignuća za tehničko i informatičko obrazovanje na kraju obaveznog obrazovanja. Prvi put predlog Standarda razmatran je na 77. sednici NPS održanoj 8. maja 2012. godine. Tada je data sledeća primedba: "Predlog je rađen prema postojećem planu i programu predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje. S obzirom da je ovo predmet koji na tom nivou obrazovanja u najvećoj meri u odnosu na sve ostale predmete upoznaje učenika sa novim tehnologijama i proizvodima čovekove delatnosti, Savet smatra da je program predmeta potrebno značajno izmeniti i osavremeniti. To je moguće učiniti definisanjem drugačijih principa, ciljeva i standarda obrazovnih postignuća, na osnovu kojih bi se doneo novi nastavni plan i program (u skladu sa članom 72. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)." Ova primedba Nacionalnog prosvetnog saveta nije uvažena jer se novi predlog Standarda sadržajno ne razlikuje od starog, samo su standardi drugačije organizovani. Potrebno je drugačije prići zadatku i prvo analizirati predmete ovoga tipa u obrazovnim sistemima Evropskih zemalja, a onda napraviti potpuno novi program. Ovaj predmet bi trebalo da razvija preduzetnički duh. Značajno treba povećati deo koji se odnosi na informatičko obrazovanje, s obzirom da ne postoji drugi obavezan predmet u osnovnoj školi koji će podržati razvoj digitalne pismenosti kao jedne od ključnih kompetencija savremenog građanina. Za to postoji prostor jer se mnogi klasični sadržaji mogu zameniti mogućnostima novih tehnologija. S obzirom da će se raditi generalna revizija obrazovnih standarda za osnovnu školu, nema razloga da se i ovde ne primeni novi pristup u izradi standarda.

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je doneo odluku da se predlog Standarda postignuća za tehničko i informatičko obrazovanje na kraju obaveznog obrazovanja ne usvoji.

Pod 3. Nacionalnom prosvetnom savetu upućeno je dvadeset rukopisa udžbenika koji su dobili pozitivno mišljenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Rukopise udžbenika pregledali su članovi Saveta odgovarajuće struke i dali pozitivno mišljenje za svih dvadeset rukopisa.

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je doneo odluku da predloži ministru da odobri navedenih 20 udžbenika http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2013/01/udzbenici29_cir.pdf. (ONLINE)

Dvadeset tri rukopisa udžbenika ili udžbeničkih kompleta stiglo je u Savet sa pozitivnim mišljenjem ZUOV-a ali, pošto se radi o udžbenicima stranih jezika, Savet ne može da ih razmatra zbog toga što nema stručnjake za odgovarajuće oblasti među svojim članovima.

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je doneo odluku da se predloženi rukopisi udžbenika dostave Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na dalju nadležnost.

Savet je dobio ekspertize četiri rukopisa.

Nacionalni prosvetni savet doneo je odluku da predloži ministru da odobri navedena 4 udžbenika http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2013/01/ekspertiza10_cir.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 20.1.2013.