Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PET BANAKA ZAINTERESOVANO ZA RBV


Austrijska Erste grupa je dostavila pismo o zainteresovanosti za kupovinu Hipo Alpe-Adrija banke u Srbiji i čeka odgovor austrijske vlade.

Uporedo sa ovim procesom traje i formiranje Razvojnog fonda Vojvodine. I za Privrednu banku Beograd u toku je proces promene vlasničke strukture. Jedan od modela je pripajanje nekoj od postojećih banaka ili preuzimanje od neke nove finansijske institucije.

"Strane investicije su poželjne i sa istoka i sa zapada. Najvažnije je da pronađemo respektabilnog partnera koji će preuzeti odgovornost i koji će banku razvijati",kaže Branko Popović, savetnik za bankarstvo u Ministarstvu finansija i privrede.

S najavljenim investicijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiju stiže i najveća banka u Persijskom zalivu - Ferst golf banka, koja je u sastavu Rojal grupe. Kako piše list, ona je zainteresovana za grinfild investiciju i neće kupiti neku od postojećih banaka, već bi trebalo da osnuje potpuno novu banku.

Izvor: Blic