Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Stručni komentar - PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU LEKARA I PACIJENTA: • Ugovor o lekarskoj usluzi •
Pitanje i odgovor - DAVANJE POZAJMICE ČLANU DRUŠTVA OD STRANE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Pitanje i odgovor - NAČINI ANGAŽOVANJA DIREKTORA KOJI JE U RADNOM ODNOSU SA PUNIM RADNIM VREMENOM U STRANOJ DRŽAVI

Izvor: Paragraf Lex