Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENE IZMENE ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE


U skladu sa težnjama Narodne banke Srbije da kontinuirano unapređuje regulatorni okvir za poslovanje banaka, kao i da u skladu sa makroekonomskim kretanjima i potrebama poslovnog okruženja preduzima mere iz svoje nadležnosti koje za cilj imaju očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2013. godine usvojio izmene i dopunu Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

Osnovni cilj izmena Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke je stvaranje što adekvatnijeg regulatornog okvira za rešavanje problema akumuliranih nenaplativih kredita u bankama, kao i za sprečavanje daljeg nagomilavanja tih kredita. U tom smislu, izmene Odluke odnose se na pravila koja uređuju klasifikaciju sredstava stečenih naplatom potraživanja, potraživanja od lica kojem je banka ustupila potraživanje, kao i računanje dana docnje od naknadno ugovorenog datuma dospeća.

Izmenom odredaba koje uređuju klasifikaciju sredstava stečenih naplatom potraživanja se za nepokretnosti produžava period tokom kojeg banka nije dužna da klasifikuje sredstva stečena naplatom (produženje na tri godine), pri čemu se taj period više ne računa od dana sticanja tih sredstava, već od dana dospeća predmetnog potraživanja. Na ovaj način banke će biti motivisane da, u slučajevima kada dužnik ima probleme u izmirivanju svojih obaveza prema banci, što pre započnu postupak naplate potraživanja i na taj način preduprede dalju akumulaciju nenaplativih potraživanja u svojim portfolijima.

Takođe, u cilju obezbeđivanja što šireg kruga lica kojima banke mogu ustupati potraživanja, rešavajući na taj način problem postojećih nenaplativih kredita u svojim portfolijima, izmenama se menjaju pravila klasifikacije potraživanja od klijenta kome je banka ustupila potraživanje. Umesto dosadašnje klasifikacije ovih potraživanja u D kategoriju, propisano je da se klasifikacija potraživanja prema tim dužnicima vrši u skladu sa važećim kriterijumima za klasifikaciju (blagovremenost, finansijsko stanje, sredstva obezbeđenja), uz ispunjenost dodatnih uslova koji se odnose na urednost tog klijenta u izmirivanju njegovih obaveza prema banci, kao i na njegovo finansijsko stanje.

Konačno, izmene pravila koja se odnose na računanje dana docnje od naknadno ugovorenog datuma dospeća omogućuju veću fleksibilnost u naknadnom ugovaranju uslova otplate u slučajevima kada promena uslova otplate nije prouzrokovana kašnjenjem dužnika u izmirivanju svojih obaveza ili pogoršanjem njegovog finansijskog stanja.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 19.12.2013.