Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima sadržani su, pre svega, u potrebi da se u skladu sa Zakonom o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 72/2012 i 76/2013) utvrđenim nadležnostima Ministarstva pravde i državne uprave u poslovima državne uprave koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima, uspostavi novi sistem stručnog usavršavanja državnih službenika, kao neophodan uslov za delotvorno i potpuno sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 56/11 i 51/13) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2013-2015. godine.

Pored toga, izmenama i dopunama Zakona neophodno je: izvršiti usklađivanje uslova za obavljanje poslova u okviru zvanja državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i uslova za obavljanje poslova državnih službenika na položaju sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12); zatim obezbediti uslove za rad i funkcionisanje organa državne uprave u punom kapacitetu do popune radnog mesta državnog službenika na položaju u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima, uvođenjem instituta vršioca dužnosti za rad na radnom mestu koje je utvrđeno kao položaj; te izvršiti usklađivanje odredaba koje se odnose na status načelnika upravnog okruga sa rešenjima sadržanim u predloženim izmenama Zakona o državnoj upravi.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 19.12.2013.