Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 39. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. DECEMBRA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 39. sednici II Velikog veća odlučio o 118 predmeta, a u predmetu IXU-327/2013 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 86b. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/03, 55/04 i 44/10). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 86v. stav 2. navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donetih na osnovu odredbe člana 86v. stav 2. navedenog Zakona. (predmet IUz-1243/2010)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba člana 7. stav 4. i člana 9. stav 3. Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik opštine Ćuprija", broj 8/11). (predmet IUo-155/2013)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-5353/2010, Už-865/2011, Už-949/2011, Už-1516/2011, Už-1555/2011, Už-1717/2011, Už-1720/2011, Už-1813/2011, Už-2646/2011, Už-4386/2011, Už-5813/2011, Už-3501/2012, Už-1941/2013, Už-4554/2013, Už-6790/2013, Už-6808/2013, Už-7321/2013, Už-7435/2013, Už-7506/2013, Už-7562/2013, Už-7632/2013, Už-7633/2013, Už-7636/2013, Už-7707/2013, Už-7712/2013, Už-7741/2013, Už-7746/2013, Už-7803/2013, Už-7836/2013, Už-7839/2013, Už-7841/2013, Už-7848/2013, Už-7942/2013, Už-7967/2013, Už-8023/2013, Už-8024/2013, Už-8037/2013, Už-8040/2013, Už-8056/2013, Už-8062/2013, Už-8064/2013, Už-8069/2013, Už-8076/2013, Už-8107/2013, Už-8116/2013, Už-8145/2013, Už-8190/2013, Už-8265/2013, Už-8297/2013, Už-8327/2013, Už-8328/2013, Už-8358/2013, Už-8404/2013, Už-8411/2013, Už-8418/2013, Už-8425/2013, Už-8472/2013, Už-8507/2013, Už-8556/2013, Už-8563/2013, Už-8593/2013, Už-8608/2013, Už-8610/2013, Už-8648/2013, Už-8653/2013, Už-8702/2013, Už-8722/2013, Už-8767/2013, Už-8822/2013, Už-8824/2013, Už-8827/2013, Už-8854/2013, Už-8873/2013, Už-8874/2013, Už-8887/2013, Už-8892/2013, Už-8963/2013, Už-8968/2013, Už-9039/2013, Už-9066/2013, Už-9107/2013, Už-9114/2013, Už-9140/2013, Už-9142/2013, Už-9147/2013, Už-9164/2013, Už-9228/2013, Už-9229/2013, Už-9234/2013, Už-9256/2013, Už-9270/2013, Už-9332/2013, Už-9343/2013, Už-9356/2013, Už-9370/2013, Už-9373/2013, Už-9430/2013, Už-9444/2013, Už-9460/2013, Už-9473/2013, Už-9520/2013, Už-9522/2013, Už-9532/2013, Už-9538/2013, Už-9544/2013, Už-9558/2013, Už-9565/2013, Už-9584/2013, Už-9596/2013, Už-9614/2013 i Už-9736/2013

- doneo dopunsko rešenje u predmetu Už-469/2011

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-70/2011, Už-1318/2011 i Už-1518/2011

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-5058/2010

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 19.12.2013.