Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVE UREDBE O IZVRŠAVANJU ZAKONA O AKCIZAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 - "Sl. glasnik RS", br. 111/2013

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE STALNE IMOVINE KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA PREMA MSFI 5

RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA KAO PISANI DOKUMENT I ELEKTRONSKI ZAPIS

USLOVI ZA ODBITAK PDV NADOKNADE KAO PRETHODNOG POREZA KADA JE U PORESKOM PERIODU IZVRŠENA SAMO DELIMIČNA ISPLATA NAKNADE ZA ISPORUČENE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I DEO PDV NADOKNADE KOJI SE ODNOSI NA TAJ DEO NAKNADE

Izvor: Paragraf Lex