Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U ZALIHAMA ROBE ZA DALJU PRODAJU PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

ŠESTE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 110/2013

Izvor: Paragraf Lex