Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAGLASNOST NA PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE


Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao je 19. decembra saglasnost na Pravila o radu tržišta električne energije, koja je pripremilo JP "Elektromreže Srbije". Jedan od najvažnijih i najkompleksnijih podzakonskih akata završen je nakon dugotrajnog rada, niza dopuna, korekcija i usaglašavanja i sprovedene javne rasprave.

Pravila o radu tržišta, izrađena u skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr. i 93/2012) i propisima Evropske unije, uređuju principe, pravila i postupke na veleprodajnom tržištu u Republici Srbiji i ugovorni okvir kojim se bliže regulišu prava i obaveze učesnika na tržištu.

Tržišnim pravilima se naročito uređuju pravila balansne odgovornosti, balansnog tržišta, kao i proračun odstupanja i finansijskog poravnanja balansno odgovornih strana.

Donošenjem Tržišnih pravila je uspostavljen neophodan pravni okvir za dalji razvoj i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije na principu konkurencije i njegovo uklapanje u jedinstveno evropsko tržište.

Pravila se mogu preuzeti putem linka: http://www.aers.rs/Files/TrzisnaPravila_Srbija.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku Republike Srbije, 19.12.2012.