Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA: Mogućnost mirovanja duga i otpisa kamata poreskim obveznicima


Državni sekretar Ministarstva finansija i privrede Vlade Republike Srbije Vlajko Senić ocenio je da je primena Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) važna poruka i prilika da oni koji imaju neizmirene poreske obaveze uđu u sistem mirovanja duga.

Senić je naglasio da je želja da 2013. bude godina čistih računa i da se tačno zna u kakvom su stanju javne finansije.

On je ponovio da je pomenuti zakon i "prva i poslednja prilika" za to da oni koji imaju neizmirene poreske obaveze uđu u sistem mirovanja duga i potencijalno otpišu kamate, ali i istakao da je važno da tekuće obaveze, iz novembra i decembra, isplate do kraja godine, a najkasnije do 31. januara 2013. godine.

Prema njegovim rečima, ti poreski obveznici onda ulaze u sistem u kojem mali poreski obveznik ima mirovanje glavnog duga u periodu od dve godine, do 31. decembra 2014. godine, a veliki do 31. decembra 2013. godine.

Ukoliko u tom periodu redovno plaćaju tekuće obaveze, nakon dve godine oni imaju mogućnost da u 24 rate otplate glavni poreski dug koji preostaje, objasnio je državni sekretar.

On je saopštio da je reč o stotinama milijardi dinara duga i da je više od dve trećine na ime kamata, tako da bi nastavak knjiženja tih dugova u suštini bio "mrtvo slovo na papiru".

Usvajanje ovog zakona predstavlja korak napred u tome da se sredi situacija u toj oblasti na taj način da njegovom primenom svi mogu biti dobitnici, zaključio je Senić.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.12.2012.