Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA "VUČKOVIĆ I 29 DRUGIH PROTIV SRBIJE": Neujednačena sudska praksa u vezi sa isplatom dnevnica ratnim vojnim rezervistima


Zbog velikog interesovanja građana povodom presude Evropskog suda za ljudska prava od 28. avgusta 2012. godine, u slučaju Vučković i 29 drugih protiv Srbije, u vezi sa isplatom dnevnica za učesnike ratnih sukoba tokom 1999. godine, Ministarstvo pravde i državne uprave obaveštava javnost da ova presuda još uvek nije pravnosnažna i da je Vlada Srbije u obavezi da 6 meseci po pravnosnažnosti navedene presude utvrdi program mera za obeštećenje.

Republika Srbija je iskoristila svoje pravo i u roku od 3 meseca od donošenja presude podnela je zahtev da se presuda razmotri pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava. Panel od petoro sudija Velikog veća sagledaće zahtev i odlučiti da li će ga uzeti u razmatranje. Nakon ove odluke znaće se kada bi presuda mogla steći pravnosnažnost. Takođe, nije isključeno da Vlada Srbije naknadno podnese zahtev za reviziju presude.

Podnosioci predstavki, Boban Vučković i ostali obratili su se Evropskom sudu za ljudska prava, žaleći se na neujednačenu sudsku praksu u vezi sa isplatom dnevnica na koje su imali pravo svi rezervisti koji su bili angažovani u Vojsci Jugoslavije u periodu od marta do juna 1999. godine. Podnosioci su se prituživali i na diskriminaciju po osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 17. januara 2008. godine kojim su obezbeđena sredstva radi isplate novčane pomoći ratnim vojnim rezervistima sa prebivalištem na teritoriji sedam nerazvijenih opština (Kuršumlija, Blace, Bojnik, Lebane, Žitorađa, Doljevac i Prokuplje).

Sud je utvrdio da nije bilo povrede člana 6. stav 1. Konvencije, odnosno da nije bilo "dubokih i dugotrajnih razlika" u relevantnoj sudskoj praksi, niti su te razlike dovele do pravne nesigurnosti u posmatranom periodu, ali da je došlo do povrede člana 14. Konvencije (zabrana diskiminacije) u vezi sa članom 1. Protokola br.1 uz Konvenciju (pravo na imovinu) jer nije bilo objektivnog i razumnog opravdanja za različito postupanje prema podnosiocima predstavki samo na osnovu njihovog prebivališta.

Na osnovu presude Republika Srbija je obavezna da u roku od 6 meseci od dana pravnosnažnosti, preduzme sve odgovarajuće mere, kako bi se obezbedila nediskriminatorna isplata ratnih dnevnica u pitanju svima koji na to imaju pravo.

Sud je odložio razmatranje svih sličnih predstavki za šest meseci od dana kada ova presuda postane pravnosnažna, pri čemu ostaje mogućnost da Sud u bilo kom trenutku neku od ovih predstavki proglasi nedopuštenom i skine je sa spiska predmeta.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 19.12.2012.