Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA U VEZI ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA ODNOSE SE NA SLUŽBENIKE U JAVNIM PREDUZEĆIMA I NA VLASNIKE PREDUZEĆA UKOLIKO UPRAŽNJAVAJU SVOJA UPRAVLJAČKA PRAVA


Povodom dilema u javnosti da li se izmenama Krivičnog zakonika koje se upravo usvajaju u parlamentu, takozvana zloupotreba službenog položaja odnosi samo na državne službenike u javnim preduzećima, ali ne i na vlasnike firmi, šef radne grupe Ministarstva pravde profesor Zoran Stojanović kaže za Danas da vlasnici podležu ukoliko upražnjavaju svoja upravljačka prava. Naravno, ako je reč o nezakonitom poslovanju, odnosno o sticanju nezakonite koristi i nanošenju štete drugima.

-          Sudovi će odredbe primenjivati na vlasnika, ukoliko je on imao ne samo golo pravo svojine nego je i primenjivao svoja ovlašćenja na nezakonit način. Odgovorno lice u privatnom preduzeću ne mora biti vlasnik. Jer vlasnik ne mora da vrši upravljačka prava, recimo po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, političari dok su na javnoj funkciji ne mogu da vode privatne firme ako ih imaju. U svakom konkretnom slučaju sudovi će ceniti pojedinačnu odgovornost, a nema objektivne odgovornosti za svojinu kao takvu - objašnjava Stojanović. Po njegovim rečima, ne bi bilo opravdano „zloupotrebu ovlašćenja“, bilo vlasnika ukoliko on vodi poslove bilo službenog lica ukoliko je postavljeno u javnom preduzeću, ukidati naprečac.

- U toku je nekoliko hiljada predmeta sa tom kvalifikacijom i mi smo u vrlo kratkom periodu, u dva meseca koliko smo pripremali nacrt, pre svega išli na to da preciziramo i otklonimo greške iz izmena KZ-a usvojenih 2009. Jeste kvalifikacija „zloupotreba odgovornog lica“ prelazno rešenje i tačno je da idemo ka njegovom ukidanju, ali da bi se to dogodilo, mora i da se promeni društvena stvarnost, odnosno oblici svojine u privredi kakvi potiču iz vremena socijalizma i samoupravljanja. Uprkos suprotnim stavovima u javnosti, koji su ponekad i manipulativni i zlonamerni, rešenja su u skladu sa evropskim standardima. Dela jesu precizirana, iako su kazne vremenski blaže. Postojalo je i jako lobiranje da se ne dira ništa i da se ostavi tako kako jeste, iako široka tumačenja stvaraju konfuziju, navodi profesor Stojanović za Danas.

Podsetimo, ovih dana vodi se polemika u javnosti o tome šta je zloupotreba u službenom preduzeću. Tako sa jedne strane šef Radne grupe za ispitivanje nezakonitih privatizacija Bogdan Pušić kaže da, iako su na tržištu i radi profita, i privatna i državna preduzeća moraju da posluju u skladu sa zakonima. Sa druge strane, Zdenko Tomanović, advokat, traži da se zakonodavci izjasne da li su u socijalizmu ili kapitalizmu, te kako vlasnik preduzeća može da bude kažnjen ako hoće da profitira u poslovima.

„Braneći“ predložene izmene KZ u parlamentu, Nikola Selaković, ministar pravde, naveo je i da istu kvalifikaciju o zloupotrebi položaja ima i Slovenija, članica EU, te da se nije postavljalo pitanje njene saglasnosti sa evropskim zakonodavstvom i standardima.

Izvor: J. Lukač, Danas