Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DA LI JE ZAKON O SUDIJAMA U SKLADU SA USTAVOM?


Na dnevnom redu Ustavnog suda Srbije bi trebalo ponovo da se nađe predlog da se neustavnim proglasi jedna odredba Zakona o sudijama i tako pokrene smena predsednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović.

Predsednik USS Dragiša Slijepčević, kao sudija izvestilac, pre nekoliko nedelja predložio je da se odredba proglasi neustavnom, a takvo mišljenje dao je i Zakonodavni odbor Skupštine Srbije. Međutim, prilikom glasanja nije bilo kvoruma, pa je izjašnjavanje sudija USS odloženo.

Sudije USS su na prošloj sednici zaključile da je potrebno da se čuje stav još jednog sudije koji je izdvojio mišljenje, a koji je bio odsutan.

Ustavni sud 20. decembra razmatra da li je Zakon o sudijama u skladu sa Ustavom. Ukoliko se proglasi neustavnim, verovatno će u Skupštini hitno inicirati smenu Nate Mesarović.Kako saznaju ”Novosti”, ova sednica će se održati 20. decembra i, kao i prethodne, biće zatvorena za javnost.

USS je do sada tri puta odlagao raspravu o ustavnosti Zakona, a poslednji put 6. decembra. Proglašenje člana 102 neustavnim, značilo bi da je Mesarovićeva suprotno ustavu izabrana za predsednika VKS. Ako bi se to desilo, Skupština bi verovatno zakazala hitnu sednicu na kojoj bi bila inicirana smena Mesarovićeve, a ona automatski ne bi više bila ni predsednik VSS, pošto je na ovu funkciju izabrana po položaju.

Predsednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Vladimir Cvijan rekao je da se nada da će USS proglasiti izbor Mesarovićeve neustavnim, s obzirom da su i Skupština i Vlada dale takvo mišljenje:

- Ako se to desi, USS će propisati dalju proceduru, pa ćemo videti da li će biti zakazivana sednica parlamenta.

Izvor: