Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Stručni komentar - DO 31.12.2012. GODINE MORAJU SE VRATITI U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE/LOKALNIH VLASTI PRENETA, A NEUTROŠENA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE RASHODA I IZDATAKA

Izvor: Paragraf Lex