Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN OKRUGLI STO "SPORAZUMI JAVNOG TUŽIOCA I OKRIVLJENOG PREMA NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU"


U sudovima opšte nadležnosti je od 1. oktobra 2013. godine počeo da se primenjuje novi Zakonik o krivičnom postupku koji kao jednu od osnovnih novina predviđa tužilačku istragu i proširuje mogućnost Sporazuma o priznanju krivičnog dela na sva krivična dela, rekao je državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave dr Danilo Nikolić učestvujući na okruglom stolu "Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog prema novom Zakoniku o krivičnom postupku", koji je organizovan u hotelu Zira u Beogradu.

Nikolić je istakao da se do sada Sporazum o priznanju krivičnog dela odnosio samo za krivična dela za koje je bila propisana kazna zatvora do 12 godina i istakao uverenje da će novi, prošireni oblik Sporazuma doprineti da tužilaštvo više koristi ovaj instrument ZKP-a. Takođe, on je rekao da je ovaj sporazum jedan procesni institut koji doprinosi rasterećenju rada sudova i omogućava bolji pristup građana pravdi, kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata.

"Sporazumom o priznanju krivičnog dela, okrivljeni priznaje da je izvršio krivično delo u zamenu za zaključivanje sporazuma koji će da propiše vrstu, meru i raspon kazne koja će mu biti izrečena", rekao je Nikolić i dodao da ovaj specifičan pravni akt ima i elemente građansko pravnih odnosa koji podrazumeva slobodnu volju obe strane.

Prisutnima su se obratili i predstavnici advokature, Republičkog javnog tužilaštva, Vrhovnog kasacionog suda, međunarodni i regionalni eksperti iz oblasti krivičnog procesnog prava, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, pravosudnih organa, profesionalnih udruženja, pravnih fakulteta, kao i nevladinih organizacija i medija.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 19.11.2013.