Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• POPIS ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA ZA 2013. GODINU

• PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Novembar II 2013. godine

• PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Novembar II 2013. godine

• RAČUNOVODSTVENO-PORESKI I PRAVNI ASPEKT PRESTANKA OBAVEZA USLED ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA

• DOPRINOSI ZA LIČNO OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU SAMOSTALNE DELATNOSTI DO 30. MAJA 2013. GODINE PO OSNOVU REŠENJA PORESKOG ORGANA PRIZNAJU SE U RASHODE U PORESKOM BILANSU ZA 2013. GODINU, A POSLE OVOG DATUMA SE NE PRIZNAJU KAO RASHODI U PORESKOM BILANSU

• PDV TRETMAN PROMETA USLUGA ORGANIZOVANJA SEMINARA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KOJI STRANO LICE VRŠI DOMAĆEM LICU

• PDV TRETMAN PROMETA USLUGE REKLAMIRANJA KOJI STRANO LICE VRŠI DOMAĆEM LICU

• PORESKI TRETMAN TROŠKOVA IZNAJMLJIVANJA STANA KAO I DRUGIH TROŠKOVA ZA LICE KOJE JE UPUĆENO OD STRANE POVEZANOG LICA IZ INOSTRANSTVA KOD POSLODAVCA U SRBIJI DA RADI BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

• PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JE ZALOŽILO NEPOKRETNOST KAO HIPOTEKU I ČIJU JE NEPOKRETNOST PO REALIZACIJI HIPOTEKE OTKUPILA BANKA, OSTVARUJE KAPITALNI DOBITAK ILI GUBITAK U ZAVISNOSTI OD TOGA DA LI JE RAZLIKA IZMEĐU PRODAJNE I NABAVNE VREDNOSTI POZITIVNA ILI NEGATIVNA

Izvor: Paragraf Lex