Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN BESPLATNOG DELJENJA REKLAMNOG MATERIJALA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 6
  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PREFAKTURISANJA TROŠKOVA ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU (KOMUNALNE USLUGE) OBVEZNIKU KOJI OBJEKAT KORISTI KAO VANKNJIŽNI VLASNIK - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 5
  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE VOZA KOJIM SE PREVOZI ROBA U TRANZITU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
  • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PORESKIH OSLOBOĐENJA NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
Izvor: Paragraf Lex