Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Viši prekršajni sud: NEJASNI I PROTIVREČNI RAZLOZI PRESUDE O ODLUČNIM ČINJENICAMA U POGLEDU ODBRANE OKRIVLJENIH I IZVEDENIH DOKAZA - Zakon o prekršajima: član 40, član 234 stav 1 tačka 15) i član 241 stav 1 tačka 1)
 • Viši prekršajni sud: NERAZUMLJIVOST IZREKE PRESUDE I NESAGLASNOST NAVEDENIH RAZLOGA SA DOKAZIMA IZVEDENIM U POSTUPKU - Zakon o prekršajima: član 234 stav 1 tačka 15)
 • Viši prekršajni sud: OBAVEZA NAVOĐENJA OLAKŠAVAJUĆIH OKOLNOSTI ZA UBLAŽAVANJE KAZNE PRAVNOM LICU U PRESUDI KOJOM JE OGLAŠENO KRIVIM I ODGOVORNO LICE - Zakon o prekršajima: član 40
 • Viši prekršajni sud: OGLAŠAVANJE OKRIVLJENOG KRIVIM ZA PREKRŠAJ KOJI SE SASTOJI U NEPOSTUPANJU PO ZAKONOM PROPISANOJ OBAVEZI VEZANOJ ZA ROK - Zakon o radu: član 274 stav 1 tačka 12)
 • Vrhovni kasacioni sud: IZUZEĆE SUDIJE DRUGOSTEPENOG SUDA KOJI JE U ISTOM KRIVIČNOM PREDMETU UČESTVOVAO U DONOŠENJU ODLUKE NIŽEG SUDA - Zakonik o krivičnom postupku: član 40 tačka 5)
 • Vrhovni kasacioni sud: NASTUPANJE PRETPOSTAVKE O POVLAČENJU TUŽBE KAO POSLEDICA PROZIVANJA STRANAKA KOJE JE IZVRŠENO PRE ZAKAZANOG ROČIŠTA - Zakon o parničnom postupku: član 296 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: NEOPHODNOST POSTOJANJA UZROČNE VEZE IZMEĐU INKRIMINISANIH RADNJI IZVRŠENJA I POSLEDICE KRIVIČNOG DELA - Krivični zakon Republike Srbije: član 242 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ODREĐIVANJE ROKA ZA ČINIDBU U IZRECI PRESUDE USLED PROPUŠTANJA TUŽIOCA DA U POTPUNOSTI OPREDELI TUŽBENI ZAHTEV - Zakon o parničnom postupku: član 372 stav 3 i član 398 stav 1 tačka 4)
 • Vrhovni kasacioni sud: POČETAK ROKA ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA KADA JE KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE NOVCA IZVRŠENO NEUTVRĐENOG DANA - Osnovni krivični zakon: član 168 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: RAČUNANJE ROKA ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA KOD KRIVIČNIH DELA U PRODUŽENOM TRAJANJU - Krivični zakonik: član 61
Izvor: Paragraf Lex