Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPGRADE IN BELGRADE 2012: Specijalno predavanje: "Razbijanje barijera - razvoj private equity i venture capital ulaganja u Srbiji"


U okviru promotivnih aktivnosti 11. Međunarodne konferencije Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012, koja će se održati u Beogradu 21. novembra, dajemo kratak osvrt na specijalno predavanje gospodina Roberta Sheffrina, eksperta za finansije, Program integrisane podrške inovacijama - IISP.

U izlaganju gospodina Sheffrina biće reči o osnovama koncepta private equity i venture capital-a, odnosno investiranju akcijskog kapitala u kompanije koje nisu kotirane na berzi, a koje imaju visok potencijal rasta. U nastavku izlaganja gospodin Sheffrin će dati osvrt na skalu finansijskog rizika sa kojim se kompanije susreću pre osnivanja, tokom osnivanja, ranog razvoja i potonjeg kontinuiranog rasta - na primeru osnivanja biotehnološke poljoprivredne kompanije.

U okviru prezentacije gospodin Sheffrin će dati prikaz iskustava regiona Zapadnog Balkana u ovoj oblasti zasnovan na činjenicama koje pokazuju da se ovakav vid investiranja još uvek nalazi u začetku, imajući u vidu fragmentisana regionalna i mala nacionalna tržišta. Bez obzira što je regionalno tržište dostiglo vrhunac u 2007. godini, može se reči da je još uvek slabo međunarodno interesovanje u okviru ponude, dok se po pitanju tražnje nailazi na nedostatak razumevanja od strane potencijalnih korisnika. Da bi se otklonile barijere u ponudi, moraju se uzeti u obzir strateške opcije za Srbiju, kao što su porezi i regulativa, referentne tačke, finansijski posrednici, srednji nivo finansiranja itd., o čemu će više reči biti tokom prezentacije. Sa druge strane, u delu razbijanja barijera tražnje, planira se proces obuke i treninga za određen broj malih i srednjih preduzeća, čiji bi početak bio u februaru 2013.godine. Ovim pitanjima bave se koordinatori IISP projekta koji finansira EU u cilju povećanja konkurentnosti i ekonomskog rasta u Republici Srbiji, a čija će istraživanja, preporuke i izveštaje gospodin Sheffrin izneti u svom obraćanju.

Biografija

Robert Sheffrin, ekspert za finansije, Program integrisane podrške inovacijama

Robert Sheffrin je pre priključenja Enterprise Ventures, britanskom fondu za upravljanje rizičnim kapitalom (Venture Capital) obučen za računovođu u KPMG, radeći nakon toga za Deloittes i Ladbroke Group plc.

Specijalizovan za investicije u mala i srednja preduzeća, podizao je i upravljao fondovima rizičnog kapitala, bio neizvršni direktor kompanija podržanih rizičnim kapitalom i potpomognutih savetima mreže poslovnih anđela. Trenutno upravlja konsultantskom kompanijom International Venture Capital Consultancy i radi kao ekspert u okviru Programa integrisane podrške inovacijama (IISP) u Srbiji, koji finansira Evropska unija

Bio je savetnik ili investitor u više od 100 kompanija, i učestvovao je u procesima IPO kao fond menadžer i privatni investitor. Tokom 2004. godine imenovan je za člana Savetodavnog veća kraljevske energetske korporacije koja je ostvarila visok početni rast u iznosu od 875 hiljada funti, bila uvrštena u sastav indeksa Londonske berze - FTS 250 i tokom prvih pet godina ostvarila profit od 1,3 milijarde funti.

Ostala imenovanja uključuju pozicije direktora Britanskog udruženja poslovnih anđela (2009 - 2012), bivšeg predsednika Udruženja ovlašćenih računovođa grada Mančestera, člana ICAEW saveta i člana generalne skupštine Univerziteta u Mančesteru. On je, takođe, i akreditovani civilni medijator.

Izvor: Redakcija, 19.11.2012.