Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA: Produžen rok za dostavljanje dokaza o članstvu u Fondu za zaštitu investitora do 31.12.2012. godine


Komisija za hartije od vrednosti obaveštava investiciona društva da je rok za dostavljanje dokaza o članstvu u Fondu za zaštitu investitora produžen do 31.12.2012. godine.

Ta obaveza se odnosi na investiciona društva, kreditne institucije i društva za upravljanje, bliže definisana članom 135. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim. red.), koja su se uskladila sa Zakonom i dobila dozvolu Komisije za obavljanje delatnosti propisanih ovim zakonom.

 

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)

VIII FOND ZA ZAŠTITU INVESTITORA

Cilj, organizacija, upravljanje, članstvo, finansiranje nadzora

Član 134

Fond za zaštitu investitora (dalje: Fond) obavlja delatnost u svrhu zaštite investitora čija su sredstva ili finansijski instrumenti izloženi riziku u slučaju stečaja investicionog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje koji obavljaju usluge ili aktivnosti iz odredaba člana 2. tač. 8) i 9) podtačka (1) ovog zakona.

Fond nema svojstvo pravnog lica i njega organizuje i njime upravlja pravno lice koje je dobilo dozvolu od Komisije (dalje: organizator Fonda).

Članstvo u fondu

Član 135

Članstvo u Fondu je obavezno za sledeća društva sa sedištem u Republici, kada obavljaju investicione usluge i aktivnosti iz člana 134. stav 1. ovog zakona u Republici ili u filijalama van Republike (dalje: član Fonda):

1) investiciono društvo koje je ovlašćeno da drži novčana sredstva klijenata, odnosno kada obavlja usluge iz odredbe člana 2. tačka 8) podtačka (4) i tačka 9) podtačka (1) ovog zakona;

2) kreditna institucija koja obavlja dodatne usluge iz odredbe člana 2. tačka 9) podtačka (1) ovog zakona;

3) društvo za upravljanje kada obavlja aktivnosti određene odredbom člana 210. stav 1. ovog zakona, odnosno pruža usluge upravljanja portfoliom klijentima koji nisu investicioni fondovi i kada je ovlašćeno da drži novčana sredstva, odnosno finansijske instrumente klijenta.


Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 19.11.2012.