Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Javno-tužilačka istraga učiniće krivični postupak efikasnijim i time doprineti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije


Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković najavio je da će izmene Zakonika o krivičnom postupku  uvesti novinu, takozvanu javno-tužilačku istragu i tome znatno ubrzati krivični postupak.

Selaković je na konstitutivnoj sednici Pokrajinskog saveta za bezbednost objasnio da će javno-tužilačka istraga učiniti krivični postupak efikasnijim i time doprineti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Kako je naglasio, neophodno je da se za primenu ovog zakona dobro spremimo.

Izmene Zakonika o krivičnom postupku trebalo bi da stupe na snagu 15. januara.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković najavio je u Novom Sadu redefinisanje krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, kojim će to delo biti podeljeno na dva krivična dela - zloupotrebu službenog položaja i zloupotrebu odgovornog lica.

Selaković je na konstitutivnoj sednici Pokrajinskog saveta za bezbednost istakao da je pravosudnim i organima gonjenja ostavljena mogućnost zloupotrebe tog dela i da je neophodno da se ono promeni i redefiniše.

On je istakao da do te zloupotrebe najčešće dolazi u slučajevima vezanim za privredno poslovanje i privredu.

"Radna grupa i samo Ministarstvo su na putu da vladi upute najbolji predlog za redefinisanje ovog dela, koji bi doveo do podele u dva krivična dela - zloupotrebu službenog položaja gde je učinilac službeno lice i zloupotrebu odgovornog lica, koje bi spadalo u krivična dela protiv privrede i privrednog poslovanja", objasnio je Selaković.

On je precizirao da se ne radi o pukoj podeli, već da će se zloupotreba od strane odgovornog lica odnositi samo na slučaj protivpravnog sticanja imovinske koristi, da će krivičnim delom biti obuhvaćeno samo lice koje je od privrednog društva imenovano kao odgovorno, a ne puki vlasnik. Selaković je rekao i da će kazna za to krivčno delo biti smanjena.

"Reč je o modelu koji je uspešno primenjen u slovenačkom pravosuđu i koji je dobio pozitivna mišljenja Saveta Evrope i Venecijanske komisije", ukazao je Selaković.

I premijer Srbije Ivica Dačić složio se sa protrebom promene tog krivičnog dela istakavši da aktuelno rešenje proizvodi dosta problema i da mora tačno da se definiše na šta se odnosi to delo, koje je, kako je rekao, preširoko i pokriva sve, pa dovodi u mogućnost da bude zloupotrebljeno od strane pravosudnih i organa gonjenja. Dačić i Sleković su se složili i da se to delo ne može tek tako ukinuti, te da je redefinisanje neophodno.

Izvor: Tanjug, 19.11.2012.