Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora



Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - POPIS OBAVEZA I VANBILANSNE EVIDENCIJE ZA 2012. GODINU
• Stručni komentar - POPIS ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA ZA 2012. GODINU
• Stručni komentar - PROMET GRAĐEVINSKIH OBJEKATA KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV I GRAĐEVINSKA DELATNOST U SISTEMU PDV OD 1. JANUARA 2013. GODINE -
• Pitanje i odgovor - PRAVO NA UVEĆANU ZARADU ZA RAD NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA KOJI PADA U NEDELJU
• Pitanje i odgovor - PRIMENA PRINCIPA "VAN DOHVATA RUKE" NA BESKAMATNE POZAJMICE DATE POVEZANOM PRAVNOM LICU
• NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE OD 13.11.2012. GODINE

Izvor: Paragraf Lex