Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

GRADSKO VEĆE GRADA BEOGRADA USVOJILO PREDLOG ODLUKE O PRAVIMA DETETA U OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM


Gradsko veće usvojilo je Predlog odluke o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda. Ova odluka omogućiće realizaciju besplatnog boravka u vrtićima za treće, četvrto i svako naredno dete u porodici.

Gradsko veće uputiće ovaj predlog Skupštini grada Beograda kako bi se uvrstio u dnevni red na prvoj narednoj sednici, koja je zakazana za 24. septembar. Usvajanje Odluke o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom omogućiće izmenu Pravilnika o regresiranju troškova boravka dece u predškolskim ustanovama grada Beograda, na osnovu kojeg će od 1. januara naredne godine, treće, četvrto i svako naredno dete u porodici imati pravo na besplatan boravak u vrtiću.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu prihvatio je inicijativu odborničke grupe u Skupštini grada "Pokrenimo Beograd" da se trećem detetu omogući besplatan boravak u beogradskim vrtićima. Usvajanjem odluke u Skupštini grada, omogućiće se besplatan boravak za 4.300 dece.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 19.9.2013.