Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


POSTUPANJE SUDOVA U VEZI SA ZAHTEVIMA ZA VRAĆANJE VOZILA KOJA SU PREDMET CARINSKOG PREKRŠAJA A KOJA POTRAŽUJU STRANA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

Izvor: Paragraf Lex