Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

NE POSTOJI MOGUĆNOST DAVANJA - ODOBRAVANJA ZAJMA ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

NASTAVAK OSNOVNOG OBRAZOVANJA UČENIKA NAKON NAVRŠENIH 15 GODINA

Izvor: Paragraf Lex