Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNEMAČKA ELEKTROPRIVREDNA KOMPANIJA RWE GRADIĆE TERMOELEKTRANU NIKOLA TESLA B3


Nemačka elektroprivredna kompanija RWE gradiće termoelektranu Nikola Tesla B3, kao i rudno polje Radljevo, najavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović.

Istovremeno će Srbija toj kompaniji isporučivati deo energije proizvedene u izgrađenom postrojenju.

Predstavnici Vlade i EPS-a potpisali su prošle nedelje Memorandum o razumevanju i strateškoj saradnji sa predstavnicima kompanije RWE.

Već su, kako je Mihajlović rekla za novi broj NIN-a, formirane radne grupe čiji je zadatak da dogovore detalje buduće saradnje, kao i da pripreme ugovor o gradnji koji bi trebalo da bude potpisan što je pre moguće.

Na pitanje zbog čega je EPS odustao od Protokola potpisanog prošle jeseni sa kineskim konzorcijumom koji je trebalo da gradi postrojenje Nikola Tesla B3, Mihajlović je odgovorila da je EPS do sada potpisivao više memoranduma i protokola, ali je sada prvi put da iza memoranduma stoji čvrsta odluka Vlade Srbije.

Izvor: Tanjug