Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• OBRAČUN KOMPENZATORNE KAMATE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA - SISTEM ODLAGANJA
• UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI REKLAMNOG UZORKA

Izvor: Paragraf Lex