Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


ZAŠTITA POJEDINIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH U POSTUPKU UTVRĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA: • Pregled odluka, stavova i mišljenja donetih na sednicama Komisije za tumačenje odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika •
POSTUPANJE NARUČIOCA U SLUČAJU KADA PONUĐAČ DA JEDNU CENU U OBRASCU PONUDE, A DRUGU U MODELU UGOVORA

Izvor: Paragraf Lex