Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPREMA OCENI MEĐUNARODNE UNIJE DRUMSKIH TRANSPORTERA UPRAVA CARINA LIDER U PRIMENI TIR KONVENCIJE


Međunarodna unija drumskih transportera iz Ženeve zahvalila se Upravi carina Srbije i pohvalila rezultate postignute u primeni TIR Konvencije tokom prve polovine 2012. godine.

U pohvali se ističe da je Uprava carina lider u sprovođenju sistema Safe TIR, kao carinska administracija sa najboljim rezultatima u primeni TIR Konvencije među 66 zemalja. Safe TIR predstavlja elektronski sistem Uprave carina, koji omogućuje: prijem, prenos, upravljanje i dostavljanje podataka o okončanju tranzitnih operacija sa TIR karnetima u realnom vremenu.

Ova pohvala je rezultat do sada uloženih napora Uprave carina da u oblasti tranzitnog postupka dostigne standarde razvijenih zemalja i potvrda da je carinsko područje Republike Srbije prepoznato od strane međunarodne zajednice kao bezbedan tranzitni prostor.

Da podsetimo, krajem prošle godine u Beogradu je potpisan Memorandum o razumevanju između Međunarodne unije drumskih transportera (IRU), Uprave carina i PKS. Taj dokument se odnosi na trilateralnu saradnju u primeni i korišćenju najnovijih informacionih tehnologija u postupku tranzita roba i motornih teretnih vozila na našim graničnim prelazima i predstavlja značajan primer razvoja i unapređenja partnerskog odnosa privatnog i javnog sektora na carinskom području naše zemlje.

Primena navedenih sistema bi trebalo da olakša prekogranično kretanje roba i transportnih sredstava na našim graničnim prelazima, što je prioritet Uprave carina.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 19.7.2012.

<<< Nazad na ostale vesti