Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠETAK PRELIMINARNE ZBIRNE OBRADE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU


Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva matična pravna lica, koja u skladu sa čl. 27. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon) imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu, koju čini matično i sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu da je četvrtak, 27. jun 2013. godine, poslednji datum do kada je moguće podneti zahtev za zamenu dostavljenog konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu, saglasno propisima.

Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu neće prihvatati zamene konsolidovanih finansijskih izveštaja posle navedenog datuma, odnosno dalja korekcija podataka u pomenutim izveštajima biće moguća samo na osnovu izveštaja revizora.

Posle okončanja preliminarne zbirne obrade konsolidovanih finansijskih izveštaja, Registar će objaviti individualne podatke iz registrovanih konsolidovanih izveštaja na internet strani APR.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 19.6.2013.