Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• IZJAVA O PREBIJANJU DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA
• UGOVOR O PREBIJANJU DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA
• Stručni komentar - RAČUNANJE ROKOVA ZA PRODUŽENJE PRITVORA: • Prikaz spornih situacija kroz slučajeve iz sudske prakse •
• Pitanje i odgovor - ROK OTPLATE POTRAŽIVANJA POVERILACA U POSTUPKU REORGANIZACIJE
• Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO I VELIKO KOJE MORA DA ISPUNI TRGOVAC

Izvor: Paragraf Lex