Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - NOVE - IZMENJENE CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA ZA MESEC MAJ 2013. GODINE - RETROAKTIVNO: • Prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 338-00-00008/2013-09 od 12.6.2013. godine •
• Stručni komentar - VAŽEĆI METODOLOŠKI OKVIR ZA UTVRĐIVANJE I USKLAĐIVANJE CENA USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA

Izvor: Paragraf Lex