Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2013. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d./1 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2013. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d./2 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2013. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d./3 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 19. JUNA 2013. GODINE - "JT International" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-4733/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2013 i 53/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O LICENCIRANJU STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2013 i 53/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH RPAVNIH LICA KOJA RUKUJU OPASNIM MATERIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-828-1/2013-001 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-838-1/2013-001 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • UPUTSTVO O POSTUPKU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU I IZDAVANJU POTVRDE O PRIJEMU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA ROMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD DO 1. JANUARA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009)
 • ODLUKA O KNJIZI GRAFIČKIH STANDARDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2013)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" KRALJEVO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 8/2013)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" KRALJEVO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 8/2013)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PIJACA" KRALJEVO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 8/2013)
 • OTKAZ KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO ENERGETSKO PREDUZEĆE "TOPLANA" KRALJEVO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 8/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI NOVI BROJEVI OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 20/2013 OD 28.5. I BR. 21/2013 OD 28.5.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KIKINDA", BR. 18/2013 OD 17.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE IVANJICA", BR. 7/2013 OD 27.5.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 18.6.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex