Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPOZIV PRIVREDNICIMA I GRAĐANIMA KOJI SU OŠTEĆENI NEZAKONITIM PODIZANJEM KAMATA I MARŽI KREDITA KOJE KORISTE KOD BANAKA DA SE JAVE RADI POKRETANJA SUDSKIH SPOROVA ČIJI JE CILJ NOVČANA NADOKNADA ŠTETE


Udruženje bankarskih klijenata "Efektiva" pozvalo je danas sve građane i privrednike "koji veruju ili provereno znaju da su oštećeni nezakonitim podizanjem kamata i marži kredita koje koriste kod banaka", da im se jave radi pokretanja sudskih sporova čiji je cilj novčana nadoknada štete.

"Verujemo da nakon četiri prvostepene presude, koje su poslednjih meseci donete u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, nema razloga za dalje čekanje, a naročito uzimajući u obzir da banke ne prihvataju mirno rešenje problema", saopštilo je udruženje.

Ističući da je svim svojim članovima obezbedila pravnu pomoć sa minimalnim troškovima čitavog procesa, "Efektiva" je najavila da će uskoro pokrenuti sporove protiv banaka koje su plasirale kredite u švajcarskim francima, a zatim i protiv ostalih, gde postoje dokazi za nezakonite radnje.

"U vreme kada kriza dodatno eskalira i kada broj problematičnih kredita u otplati raste, smatramo da je pravi momenat da banke svojim korisnicima vrate novac koji su naplatile kroz uvećanje kamata suprotno Zakonu o obligacionim odnosima, i na taj način, kroz umanjenje mesečnih anuiteta, olakšaju otplatu postojećih kredita".

"Ti iznosi novca nisu mali i kreću se u rasponu i do 5.000 evra po kreditu, a povraćajem tog novca građani bi svoje kredite mogli da vrate u redovnu otplatu", navedeno je u saopštenju.

Udruženje "Efektiva" predložilo je četiri modela rešenja, da bi se izbegli sudski sporovi i dodatni troškovi bankama - uplatu više naplaćenog novca sa zateznom kamatom na račun korisnika kredita, odbijanje tog iznosa od ostatka glavnice kredita, storniranje celih ili delimično, mesečnih rata u iznosu novca za povraćaj ili smanjenje postojeće kamate na te kredite kako bi se kompenzovao novac koji građani potražuju.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti